0 RSS-лента RSS-лента

Памяти Ровбут Олега Михайловича

Автор блога: Рыбак Эстонии
Из Истории рыбопромыслового флота ЭССР от УСЛ до Эстрыбпром (415)
Kaugpüügi tee tööstusliku tootmiseni
Mihkel Karu, Eesti Meremuuseum

Võrreldes nii 1920.–1930. aastate kui ka tänapäevaga oli kaugpüük Nõukogude perioodil Eesti kalamajanduses oluliselt kesksemal kohal. 1970. aastate lõpul andis kalapüük väljaspool Läänemerd 4/5 kogu Eesti NSV kalasaagist. Järgnevalt heidamegi põgusa pilgu sellele, kuidas kaugpüügil õnnestus saavutada niivõrd mastaapne roll kalanduses ning laiemalt kogu toonases merenduses.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

s1940. aastal pärast Eesti okupeerimist alanud natsionaliseerimine puudutas ka kalatöötlemisettevõtteid, mille alusel moodustati kalakombinaadid ja konservitööstused. Natsionaliseeriti ka teised kalandusega seotud äriühingud, nagu tünnitööstused, võrgutööstused jne. Kalureid endid suunati moodustama ühinguid ja artelle. Kui väiksemad püügialused jäid esialgu omanike kätte, siis suuremad kalapüügiks ja -transpordiks kasutatud alused läksid Eesti Riiklikule Merelaevandusele, peatselt aga vast loodud Riiklikule Kalapüügi Trustile. Sõjajärgsel kümnendil kujunes sellest alus ookeanikalandusele.

Eesti taasokupeerimisel 1944. aasta lõpul moodustati ENSV kalamajanduse organisatoorseks juhtimiseks Kalatööstuse Peavalitsus ja Eesti Kaluriliit ning hakati moodustama uusi ja taaslooma 1941. aastal asutatud kaluriühinguid ja -artelle. Esimene kalurikolhoos loodi Eestis 1948. aasta maikuus Saaremaal ja pea aasta hiljem oli neid 109. Väikesi, eelkõige rannakülade kogukondade põhjal moodustatud kolhoose hakati kohe ühendama – 1960. aastate teiseks pooleks oli neid alles ligi 30 ja 1989. aastaks oli kolhoose kaheksa.

Kaugpüügi tõus

Veel enne kalurikolhooside asutamist tehti esimene katse alustada kaugpüügiga – 1947. aastal suundus heeringa-ekspeditsioonile kaks MRT-tüüpi laeva. Ekspeditsioon ebaõnnestus ja tõi kaasa mitmeid poliitilisi pahandusi, sest ühe laeva meeskond põgenes Rootsi. Uuesti õnnestus ekspeditsiooni lähetamiseks luba saada pea kümmekond aastat hiljem – 1955. aastal lähetati kaks SRT-tüüpi laeva Atlandi ookeanile heeringat püüdma. SRT-4244-ga reisis püügiretkele kaasa kirjanik Juhan Smuul, kes vormis retkel saadud kogemused lastejutustuseks „Meremees Murka“ ja näidendiks „Atlandi ookean“. Nende edukate retkede järel hakati riiklikult arendama kaugpüüki ja laiendama ookeani kalalaevastikku. 1956. aastal loodi heeringapüügi organiseerimiseks Heeringapüügi Valitsus.

Püük laienes aasta-aastalt kiiresti, aina rohkem ja kaugemal võeti kasutusele uusi püügipiirkondi ning 1960. aastal ületas püügimaht esimest korda kolhooside peamiselt Läänemerele ja rannapiirkondadele keskendunud püügitegevuse kogusaagi. Kui püügilaevadena olid esialgu kasutusel valdavalt SRT-tüüpi alused, siis esimesteks baaslaevadeks kohandati endised maagiveolaevad. Esimene spetsiaalselt baaslaevaks ehitatud alus oli Jaan Anvelt. 1950. lõpul võeti kasutusele ka esimesed SRTR-tüüpi alused.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Tööstuslike mõõtmetega kaugpüügi tipp

1960. aastatel saavutas ookeanipüük tõeliselt tööstusliku mõõtme ja vormi, kui kasutusele võeti BMRT-tüüpi püügilaevad, mis olid võimelised püütud kala kohapeal ka töötlema. 1965. aastaks püüti seda tüüpi alustega juba rohkem kala kui teiste alustega kokku. Peamised püügipiirkonnad olid sel perioodil Loode-Atland ja Norra meri. Pidev ja tagantjärele kontrollimatuks tituleeritud kasv viis 1964. aastal ka organisatoorsete muudatusteni – kalapüügiga tegeles ja püügilaevu haldas edaspidi Tallinna Ookeanikalalaevastiku Baas ning saagi vedu, püügilaevade varustamist ja külmutuslaevu haldas Tallinna Külmutuslaevastiku Baas. Kõigi nende laevade teenindamiseks ehitati Tallinnas 1969. aastal Paljassaarde uus merekalasadam. Seal oli 11 kaikohta ja sadama aastane käive 800 000 tonni.

Organisatsioonide ühendamisel tekkis ligi 10 000 töötajaga tootmiskoondis Ookean. Sellele allutati püügi-, transpordi- ja baaslaevad, kalasadam ning mitmed teised tugistruktuurid. Hiigelorganisatsioon andis 1970. aastal ligi 2/3 ja kümnendi lõpul juba 4/5 Eesti NSV kalasaagist. Koondise põhiülesanne oli kalapüük ja -töötlemine ookeanil. Tootmiskoondisel olid võimsad kaldastruktuurid: kalasadam, külmhoone, laevaremonditehas, autobaas, navigatsiooniseadmete remonditöökoda, kalapüüniste vabrik, merekool Tallinnas jne. 1976. aastast kandis tootmiskoondis nime Eesti Kalatööstus (Estrõbprom).

1976. aastal püüdsid 76 Eesti NSV kaugpüügilaeva üle 320 000 tonni kala – see on üle 60 korra rohkem kui ookeanipüügi algusaastail. Alates 1979. aastast ulatusid kaugemad püügiretked lisaks Atlandi ookeani eri osadele juba ka Vaiksele ookeanile. Püütud kalast enamik läks sotsialismimeelsetesse arengumaadesse, vääriskala müüdi Saksamaa Liiduvabariigile ning alles sellest ülejäänu jõudis kodumaale. 1976. aasta püügikogus oli ka kaugpüügi tipp – alates 1977. aastast kehtima hakanud 200-miiliste majandustsoonide ja ülemaailmsete kalavarudega arvestavate püügikvootidega hakkasid numbrid langema.

Laevastikust

Kui 1970. aastate esimesel poolel moodustasid põhilise osa ookeanilaevastikust veel BMRT-tüüpi, RTMS-tüüpi ja SRTR-tüüpi laevad, siis aastatel 1977–1990 täienes laevastik 25 uue laeva võrra. Nende hulgas oli kuus ülisuurt, 1980. aastate teisel poolel kasutusele võetud Moonsund-tüüpi laeva – tegu oli hiiglasliku ujuva kalatehasega. Peale püügilaevade oli koondisel mitmeid transpordi- ja külmutuslaevu ehk ujuvbaase. Suurimateks laevadeks olidki selles süsteemis just baaslaevad, nendest ühed võimsamad Fryderyk Chopin ja Stanisław Moniuszko – Pionersk-tüüpi multifunktsionaalsed baaslaevad, kus lisaks kala külmutamisele ja soolamisele toodeti kalaõli, -jahu ja -konserve. 1980. lõpul oli tootmiskoondisel kokku 59 laeva.

Eesti taasiseseisvumisel organiseeriti Eesti Kalatööstus ümber riiklikuks aktsiaseltsiks Ookean – eesmärgiga jätkata senist tööd. Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega vähenes kiiresti kaugpüügi osatähtsus ja Eesti taasiseseisvumisel ei suudetud ümber orienteeruda turumajanduse tingimustele. Riiklik aktsiaselts Ookean töötas kuni pankrotini 1995. aastal.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Kaugpüügil on oluline osa ka Eesti Meremuuseumi uusimas püsiekspositsioonis Paksus Margareetas. Mihkel Karu on Paksu Margareeta mootorlaevade saali kuraator.
РАБОТА ФЛОТА ЗА 21 ФЕВРАЛЯ 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В Северо-Западной Атлантике БМРТ-605 «Мыс Челюскин» выпустил за сутки 32 тонны мороженой рыбопродукции.
В Северо-Восточной Атлантике отлично потрудились экипажи БМРТ-227 «Аугуст Алле», БМРТ-355 «Антон Таммсааре» и БМРТ-457 «Каарел Лийманд», заморозившие от 40 до 45 тонн рыбы. РТМС-7507 «Саадъярв» выпустил 15 тонн мороженой продукции,
В Центрально-Восточной Атлантике неустойчивая промысловая обстановка. БМРТ-333 «Юхан Сютисте» заморозил за сутки 28 тонн рыбы, РТМС-7508 «Батилиман» - 3 тонны. РТМС-7576 «Харку» выгружал рыбную продукцию в порту Нуадибу. РТМ-7192 «Юлемисте" ожидал подхода транспорта для выгрузки рыбопродукции. БМРТ-489 «Юхан Лийв» переходил в районе промысла. Производственный рефрижератор «Аугуст Корк» заморозил 34 тонны рыбы. В этом иже районе работает ИСБ «Неотразимый».
В отряде судов начальника экспедиции А. Рысакова БМРТ -555 «Феодор Окк», БММРТ-185 «Отто Рястас" и БМРТ-598 «Рихард Мирринг» выпустили соответственно 29, 15 и 8 тони мороженой рыбопродукции. БМРТ-436 «Кристьян Рауд» и БМРТ-441 «Эдуард Сырмус» ожидали выгрузку. БМРТ-368 «Оскар Лутс» имел незначительный улов. СТР-8233, СРТР-9057, СРТР-9139 н СРТР-9062 вылова рыбы не имели, ведут поиск. СРТР-9031 патрулирует.
Производственный рефрижератор «Крейцвальд» выгружал продукцию на ТР «Апатитовый».
В Юго-Восточной Атлантике плавбаза «Станислав Монюшко» приняла на переработку 126 тонн свежья. РТМС-7510 «Мустъярв» заморозил 20 тонн рыбы. БМРТ-350 «Эвальд Таммлаан» и БМРТ-396 «Иоханнес Рувен" ожидали выгрузку продукции. Транспортный рефрижератор «Нарв-ский залив» переходил в районе промысла. МСБ «Ураган» принимал дизельное топливо от плавбазы "Балтийская слава».
На переходе на промысел танкер «Криптон» и РТМС-7535 «Лембит Пэрн».
В Таллин следует БМРТ-536 «Херман Арбон». Ориентировочный приход 2 марта.
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ – Эстрыбпром 03 02 1983
В РЕШЕНИИ задач, поставленных перед рыбной промышленностью Продовольст- венной программой по дальнейшему увеличению выпуска пищевой рыбной продукции, расширению ее ассортимента и повышению ка- чества, значительная роль отводится совершенствованию организации труда и заработной платы работающих в рыбной отрасли.
В широком масштабе в отрасли внедряются бригадная форма организации трудаг щекин-ский метод, изыскиваются пути обеспечения прироста производства с той же или меньшей численностью работающих. В целях закрепления кадров на предприятиях системы рыбного хозяйства Совет Министров СССР предоставил право Министерству рыбного хозяйства СССР производить оплату отгулов экипажам производственных судов (при невозможности их предоставления) в двойном размере должностного оклада с согласия члена экипажа: при сдельной оплате труда на промысле — за период переходов и стоянки в порту; при повременно-премиальной системе оплаты труда — за весь рейс. При этом оплата отгульных дней без предоставления отгулов производится в двойном размере от должностного оклада с начислением На эту сумму районного коэффициента. При предоставлении отгулов сохраняется действующий порядок._
С 1 марта 1982 года повышен районный коэффициент к зарплате плавсостава произ-^ водственных судов в районах промысла Тихого океана и его морях (за исключением тех районов, где установлены более высокие районные коэффициенты).
С 1 июля 1982 года введен более высокий рацион бесплатного коллективного питания для экипажей всех судов рыбной промышленности.
В виде исключения разрешено привлекать членов экипажей судов с их согласия и в свободное от несения вахты время к выполнению работ по ремонту с оплатой по нормам и расценкам судоремзавода.
Совет Министров СССР поручил Госкомитету СССР по ТРУДУ и социальным вопросам из дать разъяснения о пенсионном обеспечении электриков и главных (старших) механиков морских судов флота рыбной промышленности. Управление социального обеспечения Госком-труда СССР письмом от 25 августа 1982 г. сообщило, что по списку № 2 установлены льготные пенсии механикам по добыче и обработке рыбы, электрикам, главным (старшим) механикам морских судов всего флота рыбной промышленности.
МРХ СССР предоставлено право производить оплату труда судоэкипажей производственного флота на промысле по комплексным сдельным расценкам, исчисленным исходя из должно, стных окладов и доплат до 100 процентов за счет переработки сверх нормального рабочего времени, в том числе:


ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ КРУПНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ
старые новые доплаты доплаты (в процентах)
палубному, машинному составу, механику-наладчику, слесарю-наладчику,
ремонтной группе 15 20
старшему мастеру по добыче рыбы 40 40
обслуживающему персоналу 30 30
производственному персоналу 40 50
помощнику капитана по производству 15 30


ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ СРЕДНИХ СУДОВ
Всем членам экипажа 40 60
Экспедиционному составу 50 60ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ ПЛАВУЧИХ БАЗ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕФРИЖЕРАТОРОВ
палубному, машинному и общему персоналу, матросам-уборщикам 15 20
обслуживающему персоналу (кроме уборщиков) и ремонтной группе 20 30
помощнику капитана по производству 30 30
старшим мастерам, мастерам 30 50
производственному персоналу (кроме мастеров) 30 40

ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ
палубному, машинному персоналу, матросам (уборщик, камбузники), зав. продовольствием, ремонтной группе 20 25
обслуживающему персоналу 20 30
производственному персоналу 40 50

При распределении сдельного заработка между членами экипажа за один пай принимается сумма должностного оклада и доплаты за работу сверх нормативного рабочего времени матроса обслуживающего персонала. Сохранены ранее действующие доплаты за переработку сверх нормального рабочего времени (подвахты) без включения этих доплат в сдельные расценки. На крупнотоннажных промысловых судах капитанам-директорам предоставляется право устанавливать доплаты за подвахты членам экипажа палубной и машинной команды, обслуживающему персоналу, помощнику капитана по производству, механику-наладчику, слесарю-наладчику, ремонтной группе, в связи с производственной необходимостью привлекаемым к работам по добыче, обработке и уборке рыбы до 15 про центов должностного оклада в зависимости от степени участия в этих работах.
На плавбазах и производственных рефрижераторах капитанам-директорам предоставляется право в случае производственной необходимости привлекать к работам по обработке и уборке рыбы с выплатой доплат до 15 процентов также в зависимости от степени участия в этих работах.
На транспортных судах капитан-директор имеет право устанавливать на промысле доплаты за работу на подвахтах членам экипажа (кроме матросов, непосредственно занятых на приемке рыбы), привлекаемым в связи с производственной необходимостью к погрузочно-разгрузочным операциям, до 20 процентов, а второму помощнику капитана — до 30 процентов должностного оклада. Капитану-директору доплаты устанавливаются руководителем производственного объединения до 20 процентов должностного оклада.
Если ранее доплаты за часы работы сверх нормального рабочего времени выплачивались в твердо установленном размере без начисления на них премии, и их размер не зависел от количества и качества выпускаемой продукции, то с включением части доплат в сдельные расценки они будут изменяться пропорционально количеству добытой рыбы или выработанной продукции и участвовать в формировании премии.
Премирование экипажей из фонда заработной платы по итогам рейса производится:
судоэкипажам крупнотоннажных промысловых судов, работающих в районе СЗА по лицензиям - за выполнение рейсовых планов по добыче рыбы в размере 40 процентов комплексного сдельного заработка. В остальных районах промысла — за выполнение и перевыполнение рейсовых планов по выпуску пищевой рыбопродукции в ценностном выражении в размере до 40 процентов и за перевыполнение плана по добыче рыбы — не более 20 процентов; общий максимальный размер премии 60 процентов комплексного сдельного заработка за период работы на промысле.
Судоэкипажи средних промысловых судов получают премию за выполнение и перевыполнение плана добычи рыбы в размере до 40 процентов комплексного сдельного заработка; за перевыполнение плана сдачи сырца на пищевые цели— не более 20 процентов. Общий максимальный размер премии не должен превышать 60 процентов комплексного сдельного заработка за период работы на промысле.
Судоэкипажам плавбаз и производственных рефрижераторов за выполнение и перевыполнение плана выпуска товарной пищевой продукции в стоимостном выражении за рейс премия выплачивается в размере до 40, за перевыполнение плана приема рыбы-сырца за рейс — до 20 процентов. Общий максимальный размер премии не может превышать 60 процентов сдельного заработка за период работы на промысле.
При этом премирование за перевыполнение рейсового задания по приемке рыбы-сырца (в тоннах) производится при обязательном условии выполнения плана по выпуску товарной пищевой продукции в стоимостном выражении.
Премирование экипажей приемно-транспортных рефрижераторных судов производится за среднесуточную приемку и доставку в порт рыбопродукции за период нахождения в море (промысел и переходы) — до 35, и за весь рейсооборот — до 25 процентов. Общий максимальный размер премии всему экипажу не может превышать 60 процентов ко всему сдельному заработку и всей сумме заработной платы по должностным окладам за период промысла и за фактическое время переходов и стоянки в порту, не превышающее планового.
Кроме того, устанавливаются дополнительные условия премирования по типам судов, при невыполнении которых размер премии снижается не менее чем на 10 процентов.
Остальные условия оплаты труда регулируются ранее установленными положениями об условиях оплаты труда плавающего состава флота рыбной промышленности.


М. ЛЕВДА, начальник отдела организации труда и заработной платы.
РАБОТА ФЛОТА ЗА 31 ЯНВАРЯ 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В Северо-Восточной Атлантике хорошо потрудились моряки БМРТ-355 «Антон Таммсааре" и БМРТ-227 «Аугуст Алле», выпустившие за сутки 45 и 40 тонн мороженой рыбопродукции.
В Центрально-Восточной Атлантике отличный результат по заморозке рыбы у экипажа РТМС-7528 «Вагула» — 64 тонны. БМPT-333 «Юхан Сютисте» выгружал готовую рыбную продукцию на ТР "Остров Русский». РТМС-7576 «Харку» выпустил за сутки 22 тонны мороженой рыбопродукции, РТМ-7192 "Юлемисте» — 5 тонн. МСБ "Ураган» буксировал плавбазу «Фридерик Шопен" в порт Дакар, PTMC-7508 "Батилиман» в Лас-Пальмасе.
В отряде судов начальника экспедиции А. Рысакова БММРТ-185 «Отто Рястас», БМРТ-441 «Эдуард Сырмус», БМРТ-555 «Феодор Окк» заморозили по 29—30 тонн рыбы. БМРТ-368 «Оскар Лутс», БМРТ-436 «Кристьян Рауд», БМРТ-536 «Херман Арбон» и БМРТ-598 «Рихард Мирринг» — от 9 до 15 тонн.
CPTP-9057, СРТР-9058 и СРТР-9062 вылова не имели, в поиске. СРТР-9031 патрулировал. СРТР-9139 готовил орудия лова к промыслу.
Производственный рефрижератор «Крейцвальд» ожидал выгрузку рыбной продукции. В Юго-Восточной Атлантике плавбаза «Станислав Монюшко» приняла на переработку 52 тонны свежья. БМРТ-396 «Иоханнес Рувен» выпустил за сутки 36 тонн мороженой рыбопродукции. БМРТ-350 -Эвальд Таммлаан» и РТМС-7510 «Мустъярв» ведут поиск рыбы.
На переходе на промысел БМРТ-248 «Йохан Келер». БМРТ-489 «Юхан Лийв», БМРТ-605 "Мыс Челюскин». РТМС-7507 «Саадъярв», транспортный рефрижератор «Нарвский залив» и РТМС-7535 «Лембит Пэрн».
В Таллин следуют БМРТ-246 «Йохан Келер» (13 февраля, с плановым заходом в Лас-Пальмас), РТМС-7538 «Валгеярв» (17 февраля) и транспортный рефрижератор «Аугуст Якобсон» (18 февраля, с заходом в Луанду). ТР «Бриз» 4 февраля прибудет в Ленинград,
РАБОТА ФЛОТА ЗА 26 ЯНВАРЯ 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В Северо-Восточной Атлантике по-прежнему высокопроизводительно работает экипаж БМРТ-227 «Ayгуст Алле», — он выпустил за сутки 40 тонн мороженой рыбопродукции, БМРТ-355 «Антон Таммсааре" заморозил 21 тонну рыбы, ТР «Бриз" стоял под погрузкой.
В Центрально-Восточной Атлантике отличный результат по заморозке рыбы у моряков РТМС-7528 «Вагула» — 63 тонны. Экипаж РТМС-7576 «Харку» выпустил 37 тонн мороженой рыбопродукции, ПР «Аугуст Корк» сдавал рыбную продукцию на плавбазу «Ленинский путь», ТР «Бора» стоял под погрузкой. РТМ-7192 «Юлемисте» переходил в районе промысла. РТМС-7508 «Батилиман» в Лас-Пальмасе. Плавбаза «Фридерик Шопен» устраняла неисправность, В этом же районе находится МСБ «Ураган».
В отряде судов начальника экспедиции А. Рысакова БМРТ 185 «Отто Рястас», БМРТ-441 «Эдуард Сырмус» и БМРТ-536 «Херман Арбон» выпустили от 20 до 27 тонн мороженой рыбопродукции, БМРТ 368 «Оскар Лутс" — 16 тонн, БМР1-436 «Кристьян Рауд» и БМР'Г-555 «Феодор Окк" — по 12 тонн. БМРТ-598 «Рихард Мирринг» имел незначительный улов.
СРГТР-9058 и СРТР-9062 вылова рыбы не имели, ведут поиск. СРТР-9057 готовил орудия лова к промыслу. СРТР-9031 переходил из порта Бисау в район промысла.
ПР «Крейцвальд» заморозил за сутки 30 тонн рыбы.
В Юго-Восточной Атлантике ПБ "Станислав Монюшко", приняла на переработку 57 тонн свежья. Хорошо потрудились экипажи БМРТ-350 "Эвальд Таммлаан" и РТМС-7510 "Мустъярв", выпустившие 417 и 30 тонн мороженой рыбы соответственно. БМРТ 396 "Иоханнес Рувен" настраивал орудия лова к промыслу.
ТР "Аугуст Якобсон" занят погрузочными работами.
На переходе на промысел CPTP-9139 "Пидула», БМРТ-605 «Мыс Челюскин", БМРТ-248 «Йохан Келер", РТМС-7507 "Саадъярв», МСБ "Не-отразимый", ТР "Нарвский за-лив» и РТМС-7535 "Лембит Пэрн".
В Таллин следуют БМРТ-246 *Антс Лайкмаа» (13 февраля, с плановым заходом в Лас-Пальмас) и РТМС-7538 "Валгеярв" (16 февраля)
РАБОТА ФЛОТА ЗА 3 ЯНВАРЯ 1983
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


В Северо-Восточной Атлантике БМРТ-355 «АнтонТаммсааре" готовил орудия лова к промыслу.
В Центрально-Восточной Атлантике отлично потрудился экипаж РТМС-7528 «Вагула», выпустивший за сутки 61 тонну мороженой рыбопродукции. РТМС-7576 «Харку» заморозил 38 тонн рыбы. БМРТ-333 «Юхан Сютисте», РТМ-7229 *Юхан Смуул» и РТМ-7192 «Юлемисте» выпустили соответственно 25, 23 и 7 тонн мороженой рыбопродукции. Плавбаза «Фридерик Шопен» приняла на переработку 123 тонны свежья, производственный рефрижератор «Аугуст Корк" — 34 тонны. СРТР-9057 ведет поиск рыбы, СРТР-9122 направляется в порт Лас-Пальмас для отдыха экипажа. БМРТ-431 «Каскад» и БМРТ-489 «Юхан Лийв" выгружают рыбопродукцию в порту Нуадибу. Транспортный рефрижератор «Бриз» выгружается в Лагосе. МСБ «Ураган» и РТМС-7508 «Батилиман» также находятся в порту Нуадибу.
В отряде судов начальника экспедиции В. Вербицкого БММРТ-185 "Отто Рястас» и БМРТ-598 «Рихард Мирринг» заморозили по 20 тонн рыбы, БМРТ-436 «Кристьян Рауд" — 3 тонны. БМРТ-246 "Антс Лайкмаа" выгружал готовую рыбную продукцию. БМРТ-441 «Эдуард Сырмус», БМРТ-536 «Херман Арбон» и БМРТ-555 «Феодор Окк» ожидали выгрузку рыбопродукции.
БМРТ-368 "Оскар Лутс" имел незначительный улов. СРТР-9031 патрулировал. СРТР-9058 вел поиск. СРТР-9062 переходил в районе промысла.
Производственный рефрижератор «Крейцвальд" выпустил 32 тонны мороженой продукции.
В Юго-Восточной Атлантике плавбаза «Станислав Монюшко" приняла на переработку 128 тонн рыбы-сырца. Транспортный рефрижератор "Аугуст Якобсон» выгружал снабжение. РТМС-7510 «Мустъярв» готовился к промыслу.
На переходе на промысел БМРТ-227 "Аугуст Алле», БМРТ-350 "Эвальд Таммлаан» и БМРТ-474 «Оскар Сепре".
В Таллин следуют БМРТ-564 "Иоханнес Семпер», БМРТ-604 "Рудольф Сирге" и транспортный рефрижератор «Бора" (с плановым заходом в Копенгаген). Ориентировочный приход судов в Таллин — 7
января.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! – 06 01 1983
За долголетнюю безаварийную работу на судах флота рыбной промышленности награждены нагрудными знаками:«ЗА 25 ЛЕТ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ»
Тамм Фридрих Михайлович — заместитель начальника службы главного капитана.


«ЗА 20 ЛЕТ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ»

Романов Аркадий Георгиевич — капитан БМРТ;
Сусский Владимир Николаевич — капитан РТМС;
Бабич Вячеслав Захарович — старший механик СРТР;
Воронов Виктор Павлович — старший механик РТМС;
Подольский Евгений Александрович — старший механик БМРТ;
Попов Ким Федорович — старший механик БМРТ;
Реутов Леонид Александрович — старший механик БМРТ.

«ЗА 15 ЛЕТ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ»

Бабаев Иван Михайлович — капитан БМРТ;
Башкатов Сергей Федосеевич — капитан СРТР;
Жуков Владимир Кузьмич — капитан МСБ;
Зимовский Владимир Игнатьевич — капитан РТМС;
Котляр Игорь Борисович— капитан РТМС;
Кунегин Валерьян Анатольевич — капитан БМРТ;
Лунев Виктор Андреевич— капитан-наставник;
Минаев Вадим Иванович — капитан РТМС;
Мотус Евгений Моисеевич — капитан ТР;
Нелюбович Владимир Игнатьевич — капитан БМРТ;
Писарев Павел Николаевич — капитан БМРТ;
Сериков Виктор Степанович — капитан РТМС,
Смородин Александр Николаевич — капитан СРТР;
Спирин Олег Алексеевич - капитан РТМС;
Антонов Евгений Александрович — старший механик БМРТ;
Баламут Алексей Григорьевич — старший механик P ТМС;
Ваганов Феликс Георгиевич — старшин механик БМРТ,
Воробьев Владимир Владимирович — старший механик БМРТ;
Грибовский Эдуард Александрович — старший механик ТР;
Зосиенко Виталий Петрович — старший механик СРТР;
Захаров Лев Нилович - старший механик БМРТ;
Капитонов Александр Герасимович — старший механик БМРТ;
Каргин Александр Михайлович — старший механик БМРТ;
Колесник Федор Гаврилович - старший механик БМРТ;
Минич Павел Павлович - старший механик СРТР;
Островский Владимир Моисеевич - старший механик ПР;
Петропавловский Николай Алексеевич — старший механик СРТР;
Строгонов Сергей Андреевич - старший механик РТМС;
Харченко Владимир Григорьевич — старший механик БМРТ;
Ягер Калье Вольдемарович — старший механик РТМС;
Яковлев Юрий Павлович - старший механик БМРТ;
Славицкий Иван Федорович - старший механик БМРТ


«ЗА 10 ЛЕТ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ»
Беляков Владимир Иванович — капитан СPTP;
Бирюков Александр Павлович — капитан ТР;
Богданов Вячеслав Викторович — капитан ТР;
Висков Юрий Иванович — заместитель генерального директора;
Демидчик Борис Григорьевич — капитан БМРТ;
Зозуля Борис Тимофеевич — капитан БМРТ;
Иванов Анатолий Нефедович — капитан ПР;
Карауш Геннадий Васильевич — капитан БМРТ;
Карнаухов Анатолий Андреевич — капитан РТМС;
Косарев Евгений Васильевич — капитан СРТР;
Кужин Борис Михайлович— капитан СРТР;
Марков Владимир Федорович — морской инспектор;
Нечитайло Виталий Петрович — капитан БМРТ;
Пикат Вольдемар Юльюсович — капитан РТМС;
Прудцев Владимир Иванович — капитан БМРТ;
Роман Карл Карлович — капитан ТР;
Сахаров Евгений Михайлович — капитан ПБ;
Соколов Виктор Алексеевич — капитан РТМС;
Талаш Леонид Павлович — капитан СРТР;
Тимошенко Виктор Никитович — капитан БММРТ;
Яливец Олег Дмитриевич - капитан ПБ;
Александров Александр Сергеевич — старший механик ПБ;
Берман Гарри Эдуардович — старший механик СРТР;
Васин Борис Федорович— старший механик СРТР;
Ветик Рихо Мейнхардович — старший механик БМРТ;
Изотов Георгий Петрович— старший механик ТР;
Крижановский Анатолий Сергеевич — старший механик СРТР;
Кузьмин Владимир Васильевич — старший механик ТР;
Котовский Иван Петрович — старший механик БМРТ;
Максименко Анатолий Федорович — старший механик БMPT;
Мускевич Леонид Шевелевич — старший механик РТМС;
Неклюдов Алексей Дмитриевич — старший механик БМРТ;
Николаев Леонид Евсеевич — начальник механико-судовой службы;
Пыллу Яак Антсович — групповой механик;
Семенов Павел Иванович— старший механик БМРТ;
Тихонов Валентин Владимирович — старший механик БМРТ,
Фридман Альберт Яковлевич — старший механик ПБ,
Шапошниченко Владимир Иванович — старший механик ТР.«ЗА 5 ЛЕТ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ»
Вингисаар Виктор Александрович — капитан МСБ;
Герасимчук Евгений Михайлович — капитан БМРТ;
Глазунов Владимир Анатольевич - капитан БМРТ;
Еськов Виктор Сергеевич — капитан БМРТ;
Исаенко Владимир Павлович - капитан БМРТ;
Казаков Борис Никифорович — капитан БМРТ;
Каск Мати Юханович капитан БМРТ;
Кожурин Александр Иванович - начальник службы главного капитана:
Комаров Владимир Егорович - капитан РТМС;
Лебедев Александр Анатольевич - капитан РТМС;
Лысенко Леонид Александрович— капитан ПБ;
Мельников Ульян Никитович — капитан ПБ;
Мурашов-Петров Томас-Юри Эугенович — капитан РТМС;
Плешаков Владимир Николаевич — капитан-наставник;
Абдулаев Шевкет Манонович — старший механик ТР;
Батаев Владимир Константинович — старший механик БМРТ;
Буковский Василий Петрович — заместитель начальника механико-судовой службы;
Волков Владимир Сергеевич — старший механик БМРТ;
Кириллов Игорь Фёдорович — старший механик СРТР;
Костюкович Василий Николаевич — старший механик РТМС;
Кристель Энн Энделевич— старший механик СРТР;
Кудряшов Геннадий Федорович — старший механик РТМС;
Миленин Олег Алексеевич — старший механик ПР;
Нардюжев Николай Егорович — старший механик БМРТ;
Орлянкин Лев Владимирович — старший механик БМРТ;
Первушин Николай Кузьмич - главный инженер объединения;
Сергеев Константин Андреевич — старший механик БМРТ;
Сидоренко Валерий Борисович — старший механик СРТР;
Смирнов Вячеслав Васильевич — старший механик БМРТ;
Сысоев Вениамин Петрович —старший механик БМРТ;
Труш Виктор Владимирович — старший механик БМРТ;
Шараев Евгений Андреевич — старший механик РТМС.
НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ - 04 01 1983
Постановлением Совета Министров Эстонской ССР и Эстонского республиканского совета профсоюзов за успехи достигнутые в социалистическом соревновании в честь 60-летия образования СССР, награждены Почетной грамотой Совета Министров ЭССР и
Эстонского республиканского совета профсоюза работников "Эстрыбпром":

ВАЛНЕР Вольдемар Аугустович - слесарь-электрик холодильника;
ГАЙДУК Леонид Федорович - второй механик ТР "Нарвский залив";
КОБЗЕВ Иван Федорович - боцман БМРТ "Оскар Лутс";
ЛЕХТНА Яан Вольдемарович — начальник РТС ПР "Крейцвальд";
НЕЧИТАЙЛО Виталий Петрович — капитан-директор БМРТ «Оскар Сепре";
ПЕЛИХ Надежда Павловна— оператор нефтебазы;
ПОПС Эварт Константинович — мастер добычи;
СЛАМЕНЕЦ Владимир Александрович — водитель автобазы;
ФОМИН Владимир Ильич — слесарь СРЗ,
XУPM Калью Михайлович — второй механик БМРТ "Кристьян Рауд»;
ЦВЕТКОВ Владимир Борисович — мастер по обработке рыбы РТМС "Валгеярв".
Красное знамя— «Эстрыбпрому»! – 19 05 1984
ФОТОРЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОГО МИТИНГА ТРУЖЕНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НАКАНУНЕ Первомая в объединение при шло радостное сообщение: наш коллектив назван победителем социалистического соревнования среди объединений ВРПО «Запрыба» в первом квартале этого года и награжден переходящим Красным знаменем.
15 мая на причале Таллинского морского рыбного порта у борта учебно-парусного судна «Крузенштерн» состоялся торжественный митинг по случаю вручения знамени, в котором участвовали моряки, портовики и судоремонтники, курсанты мореходной школы, представители всех подразделений объединения.
Митинг открыл секретарь партийного комитета «Эстрыбпрома» Я. Ялакас. Он предоставил слово начальнику Всесоюзного рыбопромышленного объединения Западного бассейна Борису Геннадьевичу Соколову, который поздравил тружеников объединения с высокой наградой. Вручая Красное знамя, он сказал:
— Хорошо потрудился в первом квартале ваш коллектив, его успехи — часть успеха, которого добилось в целом объединение «Запрыба», заняв первое место в рыбной отрасли страны.
Надеемся, что это только начало большой работы всех тружеников бассейна по обеспечению успешного выполнения плана текущего года и пятилетки в целом.
Нет сомнения в том, что коллектив «Эстрыбпрома» будет и дальше настойчиво бороться за выполнение плановых заданий, удержит первенство в бассейне, внесет свой достойный вклад в реализацию исторических решений XXVI съезда КПСС и Пленумов ЦК партии, Продовольственной программы страны.
Переходящее Красное знамя приняли генеральный директор объединения X. Майде, секретарь парткома Я. Ялакас, заместитель председателя профсоюзного комитета И. Сыпачев и секретарь комитета комсомола В. Башков.
С ответным словом выступил генеральный директор объединения X. Майде, Он поблагодарил руководство ВРПО «Запрыба» за высокую оценку труда рыбаков и рабочих объединения.
— Высокая награда, — сказал X. Майде, — ко многому и обязывает. Это понимают все труженики объединения. Они полны решимости и дальше, трудиться только по-ударному, с честью выполнить свои социалистические обязательства.
В митинге приняли участие первый заместитель председателя Таллинского городского исполкома Совета народных депутатов Н. Иванов и заведующий сектором отдела рабочей и сельской' молодежи ЦК ЛКСМ Эстонии С. Шипулин.

(НАШ КОРР.)
НА СНИМКАХ:
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Момент вручения переходящего Красного знамени.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

С приветствием выступает начальник Всесоюзного рыбопромышленного объединения Западного бассейна Б. Г. Соколов.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

С ответным словом выступает генеральный директор объединений «Эстрыбпром» X. М. Майде.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Музыка в честь победителей.

Фото А. Орешко.
ЛУЧШИЕ В МАРТЕ – 26 04 1984
ХРОНИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Лишь по трем промысловым районам присуждались на этот раз призовые места в социалистическом соревновании судоэкипажей объединения.
Экипаж БМРТ-350 «Эвальд Таммлаан» (капитан-директор В. Матвеев) стал победителем социалистического соревнования в марте по району Северо-Восточной Атлантики.
Из шести судов, находящихся в Центрально-Восточной Атлантике, только на БМРТ-489 "Юхан Лийв» (капитан-директор А. Андреев) выполнены основные условия социалистического соревнования. Ему и присуждено первое место. Отставание остальных судоэкипажей обусловлено потерями солидной части времени на простои в ожидании выгрузки.
В отдаленном районе промысла хорошо работали экипажи РТМС-7558 «Цветково» (капитан-директор В. Комаров), РТМС-7538 «Валгеярв» (капитан-директор В. Минаев), занявшие в социалистическом соревновании соответственно первое и второе места.
Экипажи плавбазы «Фридерик Шопен» (капитан-директор В. Сахаров) и производственного рефрижератора «Саяны» (капитан-директор А. Иванов) добились наибольшего выпуска пищевой продукции в тоннах и признаны победителями в этом виде соревнования.
Старательно трудились моряки транспортных судов. Суточная приемка груза на ТР «Нарвский залив» (капитан-директор У. Мельников), занявшем первое место в социалистическом соревновании за ускоренную обработку судов, составила 179,9 процента; на ТР «Ханс Пегельман» (капитан-директор С. Пьянов) — 176,8 процента. За ним — второе место.
Отличную оценку работы получил от начальника промрайона и экипаж ТР «Ботнический залив», но из-за нарушения правил техники безопасности он не мог быть назван среди лучших.
Лучшие экипажи судов объединения по результатам производственно - хозяйственной деятельности в первом квартале года — это коллективы РТМС-7538 «Валгеярв» (капитан-директор В. Минаев), РТМС-7583 «Куртна» (капитан-директор А. Карнаухов).
Обоснованная тревога за выполнение государственного плана диктовала необходимость обратить особое внимание на отстающих. А таких экипажей, к сожалению, немало.
Совсем не присуждались призовые места по району Северо-Западной Атлантики. Здесь сложилась напряженная промысловая обстановка. На среднем уровне работали все суда объединения «Запрыба», но результаты производственной деятельности судов «Эстрыбпрома» оказались еще более слабым. Среди отстающих назван экипаж БМРТ-606 «Мыс Арктический» (капитан-директор Е. Герасимчук).
В районе Юго-Восточной Атлантики, напротив, промысловая обстановка в марте отличалась стабильностью. Но, тем не менее, простои всех четырех судов в ожидании выгрузки не дали морякам возможности выполнить плановые задания. Лишь на БМРТ-598 «Рихард Мирринг» (капитан-директор Б. Казаков) справились с заданием по производству пищевой продукции, что, однако, еще не служит основанием для присуждения призового места в соревновании.
Такая же картина и на БМРТ-248 «Йохан Келер» (капитан-директор В. Нелюбович), работающем в одном из районов Атлантики. На этом участке промысла он оказался единственным, кто добился необходимого объема выпуска пищевой продукции в денежном выражении.


(Наш корр.).